דוד בדוד ב asked 2 חודשים ago
כמה זמן פלסטיק סורד

3 Answers